Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW AKADEMII MŁODOŚCI
Administrator danych osobowych
Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Młodości Konsultacje i Szkolenia Dorota Mlostoń z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy 93-378, adres ul. Gładka 6/29, nr NIP 729-201-02-78. Kontakt w sprawie danych osobowych e-mail dorota.mloston@gmail.com, tel 694532202

Przetwarzanie danych osobowych
Aby świadczyć nasze usługi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Zależnie od potrzeb może to być Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres firmy, nr NIP ( przy wystawianiu rachunku)
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.

W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym ( przy formularzu kontaktowym) i zapisie na Newsletter

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie w sposób opisany w punkcie Metody Kontroli Użytkownika

Cele przetwarzania pozyskanych danych osobowych
Administrator jest uprawniony do wykorzystywania i przechowywanych danych w następujących celach:

zapewnianie obsługi użytkowników
kontaktowanie się z użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i promocyjnymi
kontaktowanie się z Użytkownikami zapisanymi na Newsletter w celu wysyłania informacji edukacyjnych i promocyjnych o usługach Akademii Młodości
wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat,
kontaktujemy się poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usługi.

Udostępnianie danych
W razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe ( tylko w niezbędnym zakresie) następującym odbiorcom takim jak firmy zajmujące się:

Księgowością
Obsługa IT
Wysyłką newslettera
Jeśli zajdzie potrzeba aby Pana/Pani dane przekazać na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu

Metody kontroli przez Użytkownika
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo

dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania,
czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
usunięcia przetwarzanych danych osobowych
Odbywa się to poprzez przesłania żądania użytkownika na adres e-mail dorota.mlostoń@gmail.com
Zapewnienie Bezpieczeństwa
Pana/Pani dane są w pełni bezpieczne i chronione